Kuka voi ottaa meihin yhteyttä?

Asiakkaitamme ovat yritykset, maanomistajat sekä kaikki, jotka haluavat editää kauniimman maailman rakentamista ekologisesti kestävällä tavalla.

 

 

Toimintamme keskeiset arvot ovat kauneus, ilmasto ja ympäristö. Haluamme viedä hankkeitamme kohteisiin, joissa on suurin potentiaali lisäykselliselle metsitykselle, sekä alueille, joissa voimme positiivisesti vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja luontoon.

IHMINEN

 

Haluamme tuoda ilmasto- ja ympäristöarvot kiinteäksi osaksi metsätaloutta.

 

 

  • Pellonpohjien ja joutomaiden metsitys lisää metsäpinta-alaa ja hiilinieluja

 

  • Rikas puulajisto parantaa metsien monimuotoisuutta

 

  • Metsien myöhempi hakkuu mahdollistaa luonnonvarojen kestävän käytön 

YMPÄRISTÖ

 

Kaunismetsä tarkoittaa metsitettyä, erikoispuulajeja sisältävää sekä luontoarvoiltaan rikasta talousmetsää. Jokainen kaunismetsä suunnitellaan sijainnin, puulajien, maanmuotojen ja kasvupaikan mukaan takaamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen.

 

  • Enemmän monimuotoisuutta ja luontoarvoja

 

  • Parempi virkistyskäyttöön

 

  • Kestävämpi tauteja ja muita metsätuhoja vastaan

ILMASTO

 

Yksin Suomessa on noin 100 000 hehtaaria joutomaapeltoja, joiden ympäristöarvo ja taloudellinen potentiaali valuvat hukkaan.

 

Me haluamme löytää nämä alueet ja muuntaa ne metsiksi  – hiilinieluiksi, metsätalouden puuraaka-aineeksi sekä eläinten pesäpuiksi.

Yhteisteistyökumppanina kohti kestävämpää tulevaisuutta

Meidän avullamme voit olla mukana lisäämässä metsäpinta-alaa ja kauneutta niin Suomessa kuin maailmalla.

 

Aloita matkasi tänään kohti kestävämpää tulevaisuutta

Me teemme kaunismetsää